Zaprawy nasienne mają niemałe znaczenie w uprawie roślin. Zaprawianie materiału siewnego jest bowiem niezwykle ważnym zabiegiem, który ma na celu ochronę roślin przed różnego rodzaju chorobami wywołanymi przez grzyby. Oprócz takiej funkcji, która zapewnia lepszą zdrowotność roślin, zaprawy te przyczyniają się także do lepszego wzrostu plonów, a nawet takiego samego czasu wschodów. Zaprawy nasienne zapewniają skuteczną ochronę roślinom, dlatego warto przyjrzeć im się nieco uważniej.

Korzyści stosowania zapraw nasiennych

Stosowanie zapraw nasiennych ma bez wątpienia niemałe korzyści dla uprawy roślin:
• Taki zabieg zabezpiecza rośliny, należy zaznaczyć tu, że chodzi przede wszystkim o młode rośliny, przed różnymi chorobami wywołanymi przez różnorodne czynniki. Dla przykładu mogą być to choroby takie jak zgorzele siewek, głownie i śniecie. Zaprawy sienne zapewniają zatem lepszą zdrowotność roślin.
• Zaprawianie materiału siewnego wpływa także na zwyżkę plonu ziarna. Przyjmuje się, że jest to zwyżka o 0,6 t z hektara (średnio).
• Zabieg przyczynia się również do zmniejszenia wypadania roślin w pierwotnym okresie ich wegetacji.

Jak zaprawiać materiał siewny?

Należy jednak zaznaczyć, że zaprawianie materiału siewnego przynosi oczekiwane efekty tylko wtedy, gdy ziarno zostanie w całości, wyjątkowo dokładnie pokryte zaprawą nasienną. W przypadku gospodarstw rolnych, najlepiej robić to w specjalnej zaprawiarce, ale można również w betoniarce. Jeśli zrobimy to w siewniku, nie możemy oczekiwać wtedy najlepszych efektów zabiegu. Dlaczego? Wykonanie takiego zabiegu w siewniku sprawia, że część ziarna nie będzie dokładnie pokryta zaprawą nasienną, przez co nie będzie można zapewnić wysokiej, skutecznej ochrony. Niektóre ziarniaki nie zostaną zaprawione wcale, a inne z kolei zostaną pokryte zaprawą aż nadto, co także odbije się na nich negatywnie. Zbyt obfite pokrycie zaprawą przyczyni się do hamowania kiełkowania i początkowych wschodów.

Zaprawianie w betoniarce

Jeśli decydujesz się na zaprawianie ziaren w betoniarce, to pamiętaj, że lepiej jest zabieg ten przeprowadzać na mokro, aniżeli na sucho. Zwróć uwagę także na ilość ziarna wsypywanego do betoniarki – nie może być go zbyt dużo. W przypadku betoniarki, odmierz porcję zaprawy i rozpuść ją w 3-krotnie większej porcji wody niż zalecone zostało w instrukcji zastosowania.

Prawidłowe zaprawianie

Pamiętaj, by zaprawiać materiał siewny zawsze tak, jak zostało to wskazane w instrukcji umieszczonej na etykiecie danego środka. Zaprawianiu poddawaj tylko właściwie oczyszczony materiał siewny. Zabieg ten najlepiej przeprowadzać tuż przed siewem tak, by ziarno zostało jednolicie pokryte wybranym preparatem.